CMG

Často kladené otázky

Aká je cena zasieťovania budovy?

Cena je závislá od objektu a náročnosti prác. Predbežnú kalkuláciu vám vyhotovíme na základe vyplneného formuláru. Nemusíte sa obávať, vaše údaje sú chránené a nikde ich nešírime. Slúžia výhradne na účely vyhotovenia cenovej ponuky. Čím detailnejšie informácie dostaneme, tým presnejšie vám vieme prácu naceniť. V prípade špecifických priestorov, ako sú napríklad terasy, vám spravíme predbežné nacenenie podľa vyplneného formuláru, ale pre finálnu cenu je nutná obhliadka. Na tej si pozrieme rozmery objektu, materiál, z ktorého je budova postavená a komplikovanosť (čiže časovú náročnosť) práce. V prípade malých priestorov vám priamo na mieste vypočítame cenu, ktorá bude platiť do konca kalendárneho roka. Takže budete mať dosť času na rozhodnutie.

Koľko stojí obhliadka a rozpočet?

Obhliadka, poradenstvo, konzultácie a cenová ponuka vás k ničomu nezaväzujú. Na obhliadke navrhneme cenu a pokiaľ naše služby nevyužijete, hradená bude iba konzultácia. Ohľadne ceny nás kontaktujte.

Robíte aj čistenie a dezinfekciu objektov bez montáže ochrany?

Čistenie a dezinfekciu balkónov robíme výhradne ako doplnkovú službu k montážam. Čistenie bez montáže ochrany nemá význam, pretože k znečisteniu dôjde opäť, vo veľmi krátkom čase. V prípade, že máte montáž od iného dodávateľa, požiadajte aj o čistenie. Každá profesionálna firma by mala dodávať tieto dve služby v jednom balíku.

Prečo si holuby vybrali práve našu budovu?

Holuby majú v zásade dve útočiská. Miesto, kde hniezdia, nocujú a miesto, kde sedia, pozorujú okolie a zlietajú sa za účelom hľadania potravy. Rozhodujúcimi faktormi na bývanie sú teda najmä:

  • ochrana pred poveternostnými vplyvmi (dážď, vietor)
  • pokoj
  • tepelno-energetické zisky (prestup tepla z budovy, zdroje tepla, klimatizácie a pod.)
  • blízky zdroj potravy (tržnice, parky, námestia).

Prečo sa stále holuby vracajú?

Holuby sa neradi lúčia so svojím útočiskom a vynaložia maximálne úsilie na zotrvanie na danom mieste. Preto nefungujú rôzne pomôcky, ako sú povešané CD, alebo nálepky. Je nevyhnutné vtákom úplne zabrániť v prístupe k danému miestu mechanickými zábranami. Štandardne najefektívnejším riešením je aplikácia sietí , alebo špicov, prípadne ich kombinácia. Skutočne účinné a komplexné riešenie vám vieme poskytnúť po obhliadke objektu.

Prečo sú holuby a holubí trus pre človeka nebezpečné?

Mestské holuby prenášajú rôzne choroby a patogény. Ide hlavne o ochorenia pľúc, od inaparentných foriem až po ťažké zápaly. Prenášajú sa najmä vzduchom a kontaktom s holubím trusom.

Ako sa môžeme chrániť pred nakazením?

V prvom rade je dôležitá prevencia, to znamená zamedziť prístup holubov do blízkosti obývaných priestorov. V prípade znečistenia priestorov holubím trusom je dôležité používať prostriedky a pomôcky osobnej ochrany: rúška na ústa, ochranný odev, gumené rukavice a priestor po dôkladnom vyčistení dezinfikovať.

Ako sa môžeme zbaviť vtáctva?

Keďže každý objekt má svoje špecifiká vplývajúce na možnosti riešenia: rozmanitá architektúra, využitie objektu alebo zaľudnenosť okolia, preto jednoznačné a univerzálne riešenie, neexistuje. Snažíme sa preto ku každému klientovi pristupovať individuálne a po dôkladnej obhliadke objektu vám vieme poskytnúť najvhodnejšie riešenie vašej situácie.

Je možné riešiť problémy s holubmi, či lastovičkami počas celého roka?

Problémy s holubmi sa dajú riešiť celý rok, ale snažíme sa prihliadať na mláďatá. Pri lastovičkách čakáme kým odletia do teplých krajín.

Robíte aj odchyt holubov, prípadne iných vtákov?

Áno robíme, ale iba v nevyhnutných prípadoch. Odchyt holubov v nezabezpečenom priestore nie je totiž riešením problému. Holuby, ktoré by sme chytili a neskôr inde vypustili by sa vďaka výborným orientačným schopnostiam určite vrátili späť (nie nadarmo ľudia využívali holuby ako poštových kuriérov) a ak by sme ich aj dali utratiť na ich miesto prídu určite nové holuby, pretože im vyhovuje miestne prostredie. Okrem toho odchyt, nie je možný kedykoľvek a kdekoľvek, ale treba na to povolenie od štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Neváhajte a Opýtajte sa nás