CMG

Ochrana proti vtáctvu

Zabezpečujeme komplexný servis od poradenstva a konzultácií, až po aplikáciu systémov ochrany proti vtáctvu. Naše systémy sú vhodné pre obytné domy, pamiatky, polyfunkčné objekty, priemyselné a poľnohospodárske objekty, vodné plochy, stavebné konštrukcie a podobne. Ochrany proti vtáctvu zohrávajú veľký význam v potravinárskom a farmaceutickom priemysle a neodmysliteľne aj v letectve. Ochranné systémy integrujeme pri existujúcich objektoch, ale aj v projekciách, vždy s dôrazom
na zachovanie pôvodného vzhľadu
.


Služby

  • Poradenstvo a konzultácie
  • Návrhy optimalizácie fasád vo fáze projektu a vypracovanie konceptu riešení
  • Výber vhodného systému z pohľadu efektívnosti a vizuálu
  • Odborný posudok o poškodení existujúcej nehnuteľnosti
  • Rizikový profil projektu stavby
  • Profesionálna montáž všetkých systémov ochrany proti vtáctvu
  • Montáž vo výškach s použitím horolezeckej a špeciálnej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.z
    a vyhlášky SÚBP 374/90 a IRATA štandardov
  • Stavebný dozor montážneho tímu

Systémy

 

Špice

Kovové hroty zo špeciálnej nerezovej ocele s presne definovanou výškou a rozpätím
sú efektívnym riešením ochrany proti holubom. Aplikujú sa pri ochrane stavebných konštrukcií a fasád na parapetné dosky, rímsy, atiky, dažďové ríny, klimatizácie a technologické zariadenia, ale aj na reklamné a informačné tabule a pod.


Siete

Siete sú najúčinnejšou ochranou proti viacerým druhom vtáctva. Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach, vďaka čomu je možné ich použiť na takmer všetkých objektoch a plochách.


Drôtové systémy

Sú využívané najmä na miestach, kde z estetického alebo technického hľadiska nie je možné použiť špice, napríklad na historicky chránených objektoch ai.


Alternatívne a doplnkové riešenia

Alternatívou na miestach, kde nie je možné použiť nič z hore uvedeného, sú zvukové a ultrazvukové systémy, elektrošokové systémy alebo použitie cvičených dravcov.

 

Referencie

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a Ozvite sa nám