CMG

Pre firmy

Už 30 rokov realizujeme výškové práce rôzneho odborného zamerania za pomoci horolezeckej a špeciálnej techniky. Venujeme sa rôznym čistiacim prácam, montážam vo výškach a na ťažko dostupných miestach.
Sme špecialistami pre montáž systémov ochrany proti vtáctvu pre obytné domy, pamiatky, polyfunkčné objekty, priemyselné a poľnohospodárske objekty, vodné plochy, stavebné konštrukcie, balkóny, terasy, dvory a ďalšie.
Poradenstvo, konzultácie a projektovanie sú prirodzenou súčasťou našich služieb. Obhliadky a rozpočet robíme v rámci služieb zdarma a nezáväzne. Neváhajte nás kontaktovať. V prípade záujmu o materiál nahliadnite do nášho Katalógu produktov.