CMG

Sieť CMG PE 20x20mm, B

Sieť je určená primárne proti menšiemu vtáctvu ako sú vrabce, či škorce a na presieťovanie zásypových plôch proti vranám. Využíva sa hlavne na poľnohospodárskych objektoch (ovocné sady a vinice), vo fabrikách, priemyselných objektoch, na mostoch, stožiaroch a strechách.

Materiál:
polyetylén
Farba:
čierna
Veľkosť ôk:
20mm x 20mm

Katalógové číslo: 01020304